Volg Suus ook op:

Disclaimer

Suusmaaktschoon.nl van Suus Producties aanvaardt geen aansprakelijkheid op welke manier dan ook voor het gebruik van de op deze site gepubliceerde artikelen en alle andere inhoud.

Algemeen

Welkom op de website suusmaaktschoon.nl, onderdeel van Suus Producties. Door gebruik te maken van deze website, stem je in met deze disclaimer. Suus Producties kan de inhoud van de website en deze disclaimer ten alle tijden aanpassen zonder je erover te berichten. De inhoud van suusmaaktschoon.nl is door Suus Producties zorgvuldig samengesteld, maar gebruik maken van de website is op eigen risico. Suus Producties zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar Suus Producties staat er niet voor in dat de website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie en/of verwijzingen naar producten kunnen discrepanties of fouten omvatten of achterhaald zijn. Suus Producties geeft geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie op suusmaaktschoon.nl.

 
Aansprakelijkheid

Suus Producties is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van suusmaaktschoon.nl. Handelingen, tips, advies en dergelijke die je op basis van deze website verricht, doe je op eigen risico en komt voor eigen rekening. Op grond van fouten of achterhaalde informatie kan geen overeenkomst tussen jou als bezoeker en Suus Producties tot stand komen. Ook accepteert Suus Producties geen aansprakelijkheid voor onjuistheden of ontbrekende informatie betref de inhoud van de site. Alle informatie kan per slot van rekening op elk moment door Suus Producties gewijzigd of verwijderd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

 

Onafhankelijk

In artikelen op suusmaaktschoon.nl komen regelmatig verwijzingen voor naar diverse webwinkels. Als je via deze links bestelt, steun je daarmee suusmaaktschoon.nl via een of meerdere affiliateprogramma’s. Omdat suusmaaktschoon.nl gebruik maakt van meerdere affiliatenetwerken, is suusmaaktschoon.nl niet afhankelijk van één partij. suusmaaktschoon.nl wordt niet gesponsord door de genoemde bedrijven. Bij het selecteren maakt suusmaaktschoon.nl een selectie van producten die interessant en relevant lijken voor de lezers, zonder inmenging van de betrokken partijen.

 Intellectueel eigendom

Je mag deze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van suusmaaktschoon.nl. Suusmaaktschoon.nl behoudt alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website. Toestemming voor het gebruik, van de inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen, kun je aanvragen via  suus@suusmaaktschoon.nl.

Foto’s of afbeeldingen die Suus Producties bij artikelen en pagina’s heeft geplaatst, vallen onder creative common-licenties. Productfoto’s linken direct door naar de websites waar het product aan te schaffen is. Suus Producties is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke schade dan ook, zowel directe als indirecte schade, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten als consequentie heeft. Mocht suusmaaktschoon.nl per ongeluk jouw auteursrecht hebben geschonden door gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Suus Producties weten via suus@suusmaaktschoon.nl.

Artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, zal direct van suusmaaktschoon.nl worden verwijderd, zonder dat Suus Producties verplicht is tot schadevergoeding.

 

Extern

Via suusmaaktschoon.nl wordt toegang geboden tot andere websites. Deze links zijn opgenomen als service voor de gebruiker. Voor deze externe websites is suusmaaktschoon.nl inhoudelijk niet verantwoordelijk. Suusmaaktschoon.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites.

 

Klachten

Als je een klacht hebt, dan verneemt Suus Producties dat graag. Klachten of suggesties kun je sturen naar suus@suusmaaktschoon.nl.